Veel mensen in Nederland spenderen een groot deel van hun tijd in een werkomgeving. Daardoor is de kans dat een ongeval of andere noodsituatie zich voordoet op de werkvloer. Om hier op een verantwoorde manier mee om te gaan is het noodzakelijk dat voldoende mensen bekend zijn met BHV. Hierdoor verhoog je de veiligheid van je werknemers en zijn er voldoende mensen aanwezig die weten wat ze moeten doen tijdens een noodsituatie. Hieronder volgen enkele praktische BHV tips om de veiligheid van medewerkers te garanderen.

Zorg voldoende BHV gecertificeerde mensen op de werkvloer

Het is aangeraden dat altijd één op de tien aanwezigen bekend is met het verlenen van BHV. Uiteraard is het ook afhankelijk van het type werk dat gedaan wordt en welke mensen er aanwezig zijn. Sommig werk brengt meer risico met zich mee zodat het verstandig is om een hoger percentage mensen met een BHV diploma paraat te hebben. In andere werkomgevingen zijn relatief veel kwetsbare mensen aanwezig, zoals bijvoorbeeld in zorginstellingen. Ook op dit soort plaatsen is aangeraden om over meerdere mensen met een BHV diploma te beschikken. Let er ook op dat er tijdens vakantieperiodes voldoende medewerkers aanwezig zijn die BHV kunnen verlenen. Om dit voor elkaar te krijgen is het slim om iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor deze bezetting. Op die manier ben je er altijd van verzekerd dat er voldoende BHV gecertificeerde medewerkers aanwezig zijn.

Tips voor het verlenen van BHV

De meest belangrijke eerste stap is het inschatten van de situatie. Zorg er vooral ook voor dat je zelf veilig bent. Probeer rustig te blijven en stapsgewijs na te denken. Plan je strategie uit en hoe je daaraan. Het verlenen van BHV is ook een kwestie van ervaring en routine. Zorg er daarom voor dat je de benodigde kennis altijd paraat hebt. Het kan daarom slim zijn om regelmatig op herhalingscursus te gaan om je geheugen op te frissen.